Dynamisk IP adress

De största fördelarna med dynamisk IP-adress är mindre säkerhetsrisk eftersom datorn tilldelas en ny IP-adress varje gång kunden loggar in, de är kostnadseffektiva och det finns automatisk nätverkskonfiguration (ju mindre mänsklig inblandning med nätverkskonfigurationen desto bättre). Dynamisk adressering kan också användas av Internetleverantörer så att en IP-adress kan tilldelas flera användare.

Dynamisk IP-adressering kan användas av familjer med flera datorer eller genom en småföretagare som har ett hemmakontor. Den programvara som levereras med en router tillåter Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) vilken tilldelar varje dator som är ansluten till routern en IP-adress automatiskt .