IP adress / IP nummer

Du har säkerligen hört uttrycket “IP-adress” Om du inte tekniskt lagd kanske du inte har mer än en flyktig föreställning om vad en IP-adress egentligen är eller hur det fungerar. Låt oss utforska begreppet. När du surfar på nätet skriver du oftast in domännamn i adressfältet och kommer inte alls i kontakt med själva IP-adresseringen. Men bakom kulisserna sker all din kommunikation med hjälp av IP-adresser.

En IP-adress är en fascinerande produkt av modern datorteknik för att låta en dator (eller annan digital enhet) för att kommunicera med en annan via Internet. IP-adresser ger bokstavligen miljarder digitala enheter som är anslutna till Internet möjlighet att kunna identifieras och särskiljas från andra enheter . På samma sätt som någon behöver din postadress att skicka ett brev, behöver en fjärrdator din IP-adress att kommunicera med din dator.

En IP-adress består av fyra tal, som var och en innehåller en till tre siffror, med en enda punkt ( . ) mellan varje nummer eller grupp av siffror. Var och en av de fyra siffrorna kan variera från 0 till 255. Här är ett exempel på vad en IP-adress kan se ut : 193.14.90.14. Denna grupp av fyra nummer är nyckeln som ger dig och mig möjlighet att skicka och hämta data över våra Internet-anslutningar. Utan detta numeriska protokoll, skulle möjligheten att skicka och ta emot data via World Wide Web vara omöjligt .

Kontrollera din nuvarande IP-adress.