Publik IP adress

En IP-adress anses som publik om IP-numret är giltigt och faller utanför någon av de IP-adresser är reserverade för privata IP adresser av Internets standardiseringsorgan.

Publika IP-adresser som används av Internet-servrar, inklusive för webbplatser och DNS-servrar), routrar eller datorer som är anslutna direkt till Internet.

Varje publik IP tilldelas är en del av ett block av adresser. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) reglerar ägandet av dessa IP-adresser och tilldelar varje block till organisationer som RIPE, ARIN och APNIC vilka delar ut IP-adresserna till Internetleverantörer, som i sin tur fördelar individuella IP addreses till kunderna.